Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 2015-03-06, 16:28  
Stefan Greger
 
Registriert seit: 2011-09-23
Alter: 35
Beiträge: 1.808
Danke erteilt: 1.227
2.118 Danksagungen in 785 Beiträgen erhalten
Standard

Glückwunsch Berlin!

Berlin TowerCode:
Top 20 Iron Mic Winners (TWR scoring, 1 pph per facil)
From: 2015-02-23 00:00:01  /  Until: 2015-03-01 23:59:59
============================================================
 #  ID   Facility (airport) name     Uptime  Up %
--  -----  ---------------------------  ---------  -----
 1  EDDT  Berlin            143:40:51  85.5%
---
 7  EDDS  Stuttgart           29:22:39  17.5%
---
15  EDDW  Bremen             21:49:07  13.0%
---
============================================================
Berlin ApproachCode:
Top 20 Iron Mic Winners (APP/DEP scoring, 1 pph per facil)
From: 2015-02-23 00:00:01  /  Until: 2015-03-01 23:59:59
============================================================
 #  ID   Facility (airport) name     Uptime  Up %
--  -----  ---------------------------  ---------  -----
 1  EDBB  Berlin             75:40:31  45.0%
---
============================================================
Bremen RadarCode:
Top 20 Iron Mic Winners (CTR scoring)
From: 2015-02-23 00:00:01  /  Until: 2015-03-01 23:59:59
============================================================
 #   ID  ARTCC/FIR name          Uptime  Up %
--  ----  ----------------------------  ---------  -----
 1  EDWW  Bremen             79:47:27  47.5%
---
============================================================
__________________

Stefan Greger ist offline   Mit Zitat antworten
Danksagungen